Historia

Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej
O bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Pleśnej powstała w 1947 r. głównie dzięki staraniom pani Salomei Gąciarz. Jej oficjalne otwarcie nastąpiło 1.01.1948 r. W tym też roku na terenie gminy uruchomiono sześć podległych jej punktów bibliotecznych. W latach 50-tych powstały cztery filie biblioteczne: BP Janowice (1955 r.), BP Rzuchowa (1955 r.), BP Szczepanowice (1955 r.), BP Lichwin (1957 r.)
Początkowo siedzibą biblioteki był budynek Gminnej Rady Narodowej, a ściślej biorąc szafa w pokoju referenta podatkowego. W 1949 r. nastąpiła pierwsza przeprowadzka w obrębie budynku – do pokoiku o pow. 6 m2, który pełnił jednocześnie role magazynu dokumentów Urzędu Gminy. W roku 1950 była druga – tym razem do sali znacznie większej (20 m2), ale dzielonej pospołu aż z pięcioma referatami. W 1953 r. księgozbiór trafił do świetlicy Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska”, jednak nie przyniosło to istotnej poprawy warunków pracy, gdyż – jak zapisano w kronice biblioteki:
(…) była to duża sala, ale ciemna, ponura, z której korzystało wielu użytkowników, nie dawała ona możliwości prowadzenia działalności kulturalnej na szeroką skalę …
W 1960 r. następuje kolejna zmiana lokalu: najpierw biblioteka trafia do budynku opuszczonego właśnie przez szkołę, skąd jednak po 6 miesiącach (trudności z ogrzewaniem) przenosi się do nowej szkoły, gdzie zajmuje część szatni.
W 1962 r. w projekcie budowy Domu Ludowego w Pleśnej przewidziano trzy pomieszczenia dla biblioteki, gdy jednak Dom Ludowy powstał (w 1964 r.) otrzymała tylko jedno pomieszczenie z planowanych trzech. W nim pozostawała do grudnia 1972 r. Wówczas to, decyzją Naczelnika Gminy – przeniesiona została do sali jeszcze mniejszej (18 m2). W 1976 r. przydzielono jej drugie pomieszczenie (30 m2), będące wcześniej balkonem sali kinowej. Tutaj też została urządzona czytelnia. Dziesięć lat później po kapitalnym remoncie budynku, biblioteka otrzymała jeszcze jedno pomieszczenie (w nim znajdywała się czytelnia). Obecnie łączna powierzchnia biblioteki to 83, 5 m2. Poprawa warunków lokalowych pozwoliła wyodrębnić w 1988 r. Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Od maja 2006 r. biblioteka znajduje się w pomieszczeniu zastępczym, w budynku Gimnazjum im. Bitwy Bohaterów spod Łowczówka. Mieści się na poddaszu przewiązki hali sportowej.
Księgozbiór biblioteki liczy aktualnie 23.985woluminy (stan na dzień 31.12.2014 r.), a zaczęło się od 63 książek zakupionych w 1947 r. w księgarni “Caritas” i nabytków z prywatnych bibliotek prof. Dankowskiego oraz Bronisława Kubicza z Tarnowa (1948 r.). Na koniec 1948 r. biblioteka miała 360 książek. Z biegiem lat zbiory systematycznie powiększano.
Rosła też liczba czytelników. Biblioteka nigdy nie ograniczała się tylko do wypożyczania książek. Przez długie lata pełniła i nadal pełni w środowisku rolę ważnej instytucji kultury. Odbywało się tu wiele spotkań z pisarzami oraz innymi twórcami kultury (m.in. Tadeuszem Kwiatkowskim, Jalu Kurkiem, Ewą Lach, Tadeuszem Śliwiakiem, Władysławem Strumskim, Józefem Baranem, Ryszardem Badowskim, Anną Dymną, Bogną Wernichowską, Wiolettą Piasecką, Wiesławem Drabikiem, Ewą Stadtmüller).
Biblioteka bierze także aktywny udział we wszystkich gminnych przedsięwzięciach kulturalnych gminy. Najważniejsze wydarzenia z życia biblioteki odnotowywane są w kronikach prowadzonych na bieżąco od chwili jej powstania.
Do 1976 r. obsada w bibliotece była jednoosobowa. W latach 1976-1979 razem z panią Salomeą pracowała tutaj Kazimiera Jachim, następnie Halina Nowak – w okresie 1979-90. Przez dwa lata 1980-1982 w zastępstwie H. Nowak bibliotekarką w Pleśnej była Małgorzata Szarek, a po niej Lucyna Lasko (1982-1989). W maju 1982 r. pracę rozpoczęła Maria Krawiec, która od 1 października tego roku przejęła obowiązki kierownika GBP. Od 2 października 1989 r. drugą osobą pracującą w bibliotece jest Danuta Cich prowadząca Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Po rezygnacji Marii Krawiec z funkcji kierownika GBP został ogłoszony konkurs na to stanowisko. W wyniku jego rozstrzygnięciu 20 marca 2006 r. Danuta Cich została powołana na stanowisko kierownika GBP w Pleśnej i pełni je do chwili obecnej. Kierownictwo nad Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży objęła Maria Krawiec.
Nadzór merytoryczny nad bibliotekami gminy Pleśna pełniły m.in.: Irena Reczek, Maria Mika, Zofia Dynowska, Alicja Opalińska, Danuta Kwolek, a obecnie Tadeusz Trytek, Magdalena Gzyl i Jadwiga Kupiec.

Aktualności

Wydarzenia BP w