Salomea Gąciarz

Salomea Gąciarz – założycielka Biblioteki w Pleśnej

 

Pani Salomea Gąciarz, dzięki której staraniom biblioteka mogła zaistnieć i tętnić życiem stanowisko kierownika objęła jesienią 1947 r. i funkcje tę pełniła do emerytury tj. do października 1982 r. Od samego początku potrafiła świetnie organizować prace w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Włożyła wiele wysiłku w organizowanie biblioteki i uzyskanie dla niej jak najlepszych warunków zarówno lokalowych jak i wyposażenie w księgozbiór, co wiązało się z zabiegami o fundusze na ten cel. Warto zwrócić uwagę, iż w chwili otwarcia tj. w 1947 r. biblioteka posiadała 63 woluminy, a już pod koniec 1948 r. liczyła 360 książek. O jej stosunku do pracy jak i warunkach w jakich przyszło jej pracować mówią słowa zapisane przez Nią zapisane w kronice, w 1964 r.:

Bibliotekarz to taki człowiek co do szaleństwa kocha książkę, walczy, zabiega, stara się o jej popularyzację. Miłością swoją zaraża szerokie kręgi czytelników, ślęczy w zimnych, nieopalanych pomieszczeniach.

Ukochała nade wszystko książki i pracę z czytelnikami, bibliotekę. Delikatna i życzliwa, obdarzona szczególnym poczuciem humoru, zawsze przejęta cudzymi problemami, gotowa do pomocy (pracowała społecznie w PCK, KGW, a obecnie w ŚZŻ AK). Niezwykle obowiązkowa, staranna i dokładna była skarbem dla biblioteki. Jej bezpośredni kontakt z czytelnikami pozwalał jej na poznanie zainteresowań poszczególnych osób, co przyczyniło się do stworzenia przez p. Salomeę atmosfery ciepła i życzliwości. Z cierpliwością i serdeczną troską zajmowała się wszystkimi użytkownikami biblioteki – od tych najmłodszych do wytrawnych czytelników. Prowadziła ożywioną współpracę z miejscową szkołą, przedszkolem oraz organizacjami działającymi na terenie gminy Pleśna zdobywając coraz to nowych przyjaciół książki.

Te właśnie cechy charakteru przyniosły Jej szacunek i uznanie wykraczające poza lokalne środowisko. Wyraża się to chociażby przez liczne nagrody i wyróżnienia, których była adresatką. Warto tu wymienić: Medal 40-lecia Polski Ludowej (1948 r.), Medal Wojska (1948 r.), Zasłużony Działacz Kultury (1968 r.), Odznaka Honorowa PCK (1983 r.), Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa (1984 r.), Krzyż Armii Krajowej (1985 r.), czy wreszcie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986 r.).

W dniu 27 stycznia 2008 r. w wieku 89 lat, po długich cierpieniach pani SALOMEA GĄCIARZ odeszła do wieczności, wspaniały człowiek, znakomity bibliotekarz.