Historia

Biblioteka Publiczna w Lichwinie powstała w roku 1957. Jej zaczątkiem było kilkaset książek przekazanych przez Bibliotekę Publiczną w Tarnowie. Początkowa nazwa biblioteki: Gromadzka Biblioteka Publiczna w Lichwinie; od 1975 r. Biblioteka Publiczna Gminy Pleśna – filia w Lichwinie. Przez pierwsze dwa lata istnienia mieściła się w Szkole Podstawowej, po czym przeniesiona została do prywatnego budynku p. Stanisława Stankowskiego, gdzie pozostawała do 1966 r. Chęć poprawy warunków lokalowych spowodowała przeniesienie jej do domu p. Stanisławy Iwaniec. Biblioteka otrzymała w nim pomieszczenie o pow. 25 m2. Kolejny etap wędrówki księgozbioru po wsi, to dom p. Haliny Piszczek – tu biblioteka funkcjonowała w latach 1976-1985 w lokalu o pow. 30 m2. Od maja 1985 r. do października 2002 r. zajmowała pomieszczenia o pow. 34 m2 udostępnione przez p. Henryka Chrzanowskiego.
Po wielu latach tułaczki po domach prywatnych, w październiku 2002 r. przewieziono księgozbiór tutejszej biblioteki do wyremontowanych pomieszczeń w domu nauczyciela. Nowy lokal, ciepły, jasny i przytulny m.in. dzięki częściowo zmienionemu wyposażeniu w sprzęt biblioteczny zachęca do odwiedzania tutejszej biblioteki.
W latach 1957-1961 w bibliotece pracowały kolejno; Wanda Zagórska i Maria Hawryszczuk. Od 1961do 1971 r. pracowała Zenobia Czernecka, a w dekadzie lat 70-tych (1971-1979) Maria Iwaniec. Lata 1980-1985, to okres pracy Barbary Zychowicz, a od maja 1985 do chwili obecnej bibliotekę prowadzi Barbara Cieśla.